Betrouwbaarheid van het model

Op de gepresenteerde rendementen, die met het testmodel van OXBY-Hoog zijn berekend over de periode van januari 2001 tot en met december 2011, is een assurancerapport (betrouwbaarheidsrapport) afgegeven door Deloitte Accountants B.V.

OXBY-Hoog belegt volgens vaste regels, per maand en op vaste tijdstippen. Er wordt van 25% tot 100% in maximaal 10 indextrackers van Europese sectoren belegd. Hierbij wordt telkens extra geld in de best presterende sectoren belegd volgens de verdeling uit het gebruikte model. Naar aanleiding van signalen uit de technische analyse kan tot 75% van de belegging overgeplaatst worden naar een indextracker op Duitse staatsleningen. Kopen en verkopen in de testperiode gebeurt tegen dezelfde prijs met een op- of afslag. In het echt kan sprake zijn van kleine prijsverschillen. Deze kunnen voor- of nadelig zijn. Er is rekening gehouden met alle kosten.

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000