Goedkoop online vermogensbeheer

Het beste alternatief voor beleggingsfondsen

Lage kosten en een hoog potentieel rendement*

Uw geld. U hebt er hard voor gewerkt en u wilt het laten groeien, voor later. Dan is OXBY wat u zoekt. Waarom? Omdat vermogensbeheer bij een grootbank vaak niet te krijgen is zonder minimaal een paar ton inleg. Bij OXBY kan dat wel. En dat moet u als belegger in beleggingsfondsen aanspreken.

Met OXBY-Hoog zou u de afgelopen 5 jaar (1 april 2009 - 1 april 2014) een rendement van +63%* hebben behaald. Dit komt neer op +10,23%* gemiddeld per jaar!

Voordelen van OXBY voor u:

• Hoog potentieel rendement*
• Instappen is al mogelijk vanaf € 15.000,-
• Lage kosten: goedkoper dan de meeste beleggingsfondsen
• Duidelijkheid: heldere rapportages  en geen verborgen kosten
• Altijd controle: u kunt met 1 klik overstappen naar zelf beleggen

Uw gegevens

Door het versturen van uw gegevens verleent u OXBY, aan haar gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde derden toestemming om u in de toekomst te informeren over interessante diensten en/of producten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt een e-mail sturen naar info@oxby.nl

(*) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. OXBY belegt in indextrackers, maar volgt niet zomaar een index. OXBY belegt actief in sector-indextrackers. Hierbij wordt telkens extra geld belegd in de best presterende sectoren. Bij een dalende trend op de aandelenbeurzen stapt OXBY over naar een indextracker op staatsobligaties. In het verleden behaalde nettoresultaten (na aftrek van alle kosten). Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico.
OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000