FD (februari 2012) ‘Momentumstrategie, een strategie die werkt’

Er is de laatste tijd nogal wat discussie over actief versus passief beleggen. Hierbij spreekt men over actief beleggen als men gebruik maakt van beleggingsfondsen en passief beleggen als men gebruik maakt van ETF’s. Maar met een passief product kunt u ook actief beleggen.

Er is enorm veel onderzoek naar de M.I. geweest en daaruit is naar voren gekomen dat deze strategie werkt. Momentum wordt door onderzoekers gezien als een van de krachtigste indicatoren voor het genereren van inkomsten maar is nog redelijk onbekend bij het beleggingspubliek. De M.I. is geschikt voor het selecteren van de best presterende indexen. Met deze indicator streeft u naar een optimaal resultaat in uw ETF portefeuille door in te spelen op trends in de markt. Bij de Momentum strategie wordt uw portefeuille op basis van een resultatenoverzicht periodiek aangepast. Het resultatenoverzicht geeft aan welke ETF’s een stijgende of dalende trend hebben laten zien over een bepaalde periode in het verleden. De basis van deze strategie is dat resultaten uit het verleden de in- en uitstapmomenten in uw portefeuille bepalen. De M.I. zorgt ervoor dat u alleen goed presterende ETF’s in uw portefeuille opneemt.

Grootste outperformanceLees meer

Over de manier hoe Momentum moet worden ingezet, bestaat echter onduidelijkheid. Momentum is een indicator die de huidige koers van een ETF vergelijkt met de koers uit het verleden. De vergelijkingsperiode van de indicator kan variëren. Daarnaast kan ook de periode dat een ETF wordt vastgehouden bij deze strategie variëren. Er wordt ook wel gesproken over het ‘momentum’ en de ‘hold’. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag over hoe lang u uw ETF's moet vasthouden en wat de duur van de vergelijkingsperiode dient te zijn. Hans Kupers stelt op basis van zijn onderzoek op de website ‘beleggersonline’ dat er bij een momentum periode van 26 en 52 weken de grootste outperformance wordt behaald als de daarbij behorende hold periode ongeveer de helft bedraagt. In formulevorm ziet de M.I. er als volgt uit: Momentum = Koers vandaag - Koers vandaag - n. In deze formule staat ‘n’ voor het aantal dagen. Wat er voor ‘n’ moet worden ingevoerd is dus afhankelijk van de gekozen momentum periode. Bij een Momentum boven nul is er sprake van een stijgende lijn.

Gebruik weekkoersenLees meer

Het voordeel van momentum is dus dat u met behulp van deze indicator alleen ETF’s selecteert die een positieve trend laten zien. Emotie met betrekking tot uw beleggingsbeslissingen wordt bij deze strategie uitgeschakeld. Daarnaast is deze ETF strategie een stuk goedkoper dan wanneer u zou beleggen in een beleggingsfonds, terwijl de resultaten op zijn minst vergelijkbaar zijn. Het nadeel van momentum is dat deze indicator nogal grillig is. Bepaalde koersuitschieters in het verleden kunnen een verkeerd signaal afgeven. Dit probleem kan enigszins worden opgelost door gebruik te maken van weekkoersen in plaats van dagkoersen. In weekkoersen zit namelijk minder ruis dan in dagkoersen.

Bron: Het Financieele Dagblad - 15 februari 2012
Auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000