FD (april 2012) ‘Vermogensbeheer voor de kleinere beurs rukt op’

21 april 2012

Vermogensbeheer voor de kleinere beurs rukt op

Nieuwkomer Oxby mikt op particulieren die nu vooral bij grootbanken op beleggingsfondsen zijn aangewezen.

Frank van Alphen
Amsterdam

Vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder heeft onlangs Oxby gelanceerd. Dit internetlabel biedt vermogensbeheer aan vanaf € 15.000. Oxby claimt te beleggen tegen lage kosten en in onrustige markten een behoorlijk rendement te kunnen behalen door af en toe te vluchten in Duitse staatsleningen. Oxby claimt  te  beleggen tegen lage kosten en in onrustige markten een behoorlijk rendement te kunnen behalen door af en toe te vluchten in Duitse staatsleningen.

‘Het afgelopen decennium hebben we geleerd dat het enorm scheelt als je scherpe dalingen weet te vermijden’, zegt Oxby-directeur Tjade Groot. ‘Als de aandelenkoersen halveren, kost het veel moeite om weer terug te komen op het oude niveau. Daarom hebben we een  model ontwikkeld dat waarschuwt als het de verkeerde kant op gaat. Op dat moment verkopen we een deel van de aandelen en kopen we Duitse obligaties.’

Volgens Oxby had deze strategie de afgelopen tien jaar een rendement van 6,5% opgeleverd. Dat is een stuk beter dan een gemiddeld aandelenfonds. In het  rampjaar 2008 zou Oxby bijvoorbeeld voor 75% in obligaties hebben gezeten. Maar het Oxby-model is niet onfeilbaar, aldus Groot. ‘De strategie werkt niet altijd  in ons voordeel. In 2010 zouden we 0,6% resultaat boeken in plaats van 11% omdat we toen te laat terug zouden zijn gegaan naar Europese aandelen.’

Oxby richt zich op particulieren die nu met ten minste € 15.000 bij grootbanken in  beleggingsfondsen zitten. ‘Wij bieden een portefeuille die pas bij de doelstellingen van de belegger. Ze vullen een uitgebreide vragenlijst in, en op grond van de antwoorden bepaalt een computerprogramma hoeveel risico ze aankunnen.’ De vermogensbeheerder heeft drie risicosmaken: hoog, midden en laag. Oxby belegt in tien Europese sectortrackers die samen de MSCI Europe-index  volgen. ‘Door te overwegen in sectoren die naar verwachting beter dan gemiddeld presteren, willen we extra rendement behalen’, zegt  Groot. Het streven van Oxby is op de langere termijn de MSCI Europe verslaan.

Oxby stelt beheerklanten lagere kosten te rekenen dan de grootbanken. Het voornaamste verschil zit in de kosten die zitten ingebakken in de beleggingen. Volgens Oxby zijn  de kosten in de beleggingsfondsen van banken gemiddeld 1,77% per  jaar. De trackers waarin Oxby belegt, houden volgens Groot slechts 0,2% in. Door dit prijsverschil komen de kosten bij grootbanken uit op 2% à 3%, terwijl de beheer- en bewaarkosten bij Oxby circa 1,5 % bedragen.

Daarnaast rekent de nieuwkomer een prestatievergoeding van 12,5% van het positieve rendement, waardoor de totale kosten uitkomen op zo’n 2%. Uit een door Oxby gemaakte kostenvergelijking blijkt dat de kosten bij een rendement van 5% bij ING en SNS niet veel hoger liggen. Vergeleken met  ABN Amro en Rabo is Oxby wel duidelijk goedkoper.

Interessanter dan de vergelijking met grootbanken is een vergelijking met Alex Vermogensbeheer omdat dit concept op Oxby lijkt en bovendien al ruim vier jaar bestaat. Ook Alex Vermogensbeheer probeert een goed rendement te behalen door uit aandelen te vluchten als de beurzen kelderen. Verder kent Alex, dat een ondergrens van € 25.000  hanteert, ook een prestatievergoeding (10% van het nettoresultaat).

‘Dat er een vergelijkbare formule op de markt komt, is een bewijs dat er behoefte is aan een andere vorm van vermogensbeheer’, zegt Emile van Irsen van Alex Vermogensbeheer. Een belangrijk verschil met Oxby is dat Alex-klanten direct in individuele aandelen beleggen. Van Irsen: ‘Dat scheelt kosten. Veel trackers of ETF’s in aandelen rekenen al gauw 0,5%.’

De Alex-formule is de afgelopen vier jaar succesvol gebleken, zowel beleggingstechnisch als commercieel. Vier van de vijf risicoprofielen behaalden een positief resultaat gerekend vanaf begin 2008 tot eind vorig jaar. Dat varieerde van 6,7% tot 21,4%. Rendementen waar veel fondsbeleggers hoogstens van kunnen dromen. Oxby zou in deze periode 32% rendement hebben geboekt.

‘Klanten zagen dat het concept werkte’,  zegt Van Irsen van Alex Vermogensbeheer. ‘Veel hebben extra geld gestort. En de resultaten trokken nieuwe klanten aan.’ Zo’n 19.000 klanten hebben voor ruim € 700 mln bij Alex gestald. Oxby zegt niet  te kunnen aangeven hoeveel geld er moet binnenstromen om uit de kosten te komen. ’Je moet dit soort initiatieven een paar jaar de tijd geven om zich te bewijzen’, zegt Groot. ‘Het is op dit moment een moeilijke markt.’

Bron: Het Financieele Dagblad zaterdag 21 april 2012 - Frank van Alphen.
Auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad
.

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000