G&B (mei 2012) ‘Vermogensbeheer voor beleggers met een kleinere beurs’

1 mei 2012

OXBY: vermogensbeheer voor beleggers met een kleinere beurs

Echt individueel vermogensbeheer was tot voor kort niet mogelijk voor de belegger met een kleiner vermogen. Maar er is in Nederland een kleine revolutie gaande op dat gebied. Onlangs lanceerde OXBY Online Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-. Door een verschuiving van de belegde gelden als de aandelenbeurzen sterk stijgen of dalen, kun je door de jaren heen een goed rendement behalen.* We spreken met het hoofd van team OXBY, Tjade Groot.

Bij regulier vermogensbeheer voor particulieren met een groter vermogen wordt voortdurend de vinger aan de pols gehouden en wordt afhankelijk van onder meer macro-economische cijfers, rentebewegingen of ingrijpende gebeurtenissen als de tsunami en de kernramp in Japan vorig jaar ingegrepen in de beleggingsportefeuille. Voor particuliere beleggers met een kleinere beurs was dat tot voor kort niet mogelijk. Zij beleggen daarom vaak in beleggingsfondsen. De beheerders van deze fondsen zullen als het goed is ook adequaat reageren op actuele gebeurtenissen die het beursklimaat en de financiële instrumenten in de portefeuille beïnvloeden. Maar dat is natuurlijk niet zo 'fijnmazig' als bij individueel vermogensbeheer. Tjade Groot: "Je zou kunnen zeggen dat OXBY een prima alternatief is voor beleggingsfondsen. Met een minimuminleg van € 15.000,-. Daarmee hoef je voor vermogensbeheer bij de bank niet aan te komen. Vermogensbeheer voor welgestelden is een product dat op maat wordt geleverd. Bij grote bedragen kan ook veel beter worden gespreid. OXBY maakt vermogensbeheer voor veel meer beleggers toegankelijk."

Trackers

OXBY belegt voor haar klanten in een serie zogeheten trackers. Een tracker volgt een financiële index, zoals in het geval van OXBY de zogeheten MSCI Europe Index. Met een tracker koopt u in één keer een afspiegeling van die hele index. Stijgt de MSCI Europe, dan stijgt de tracker. Daalt de MSCI Europe, dan daalt de tracker. "Daarmee is de klant in één keer belegd in de vierhonderd grootste Europese aandelen die samen de MSCI Europe Index vormen. Dat is op zichzelf natuurlijk niets bijzonders. Het bijzondere van OXBY is dat we binnen die vierhonderd  grootste bedrijven het accent kunnen verleggen naar bedrijfssectoren die de beste groei- en rendementskansen in een bepaalde periode bieden. De portefeuille wordt daarop continu gemonitord. Maar dat is nog niet alles. Wie belegt, moet altijd voorbereid zijn op koersdalingen. Vandaar dat we voor de bescherming aan de onderkant alarmbellen hebben ingebouwd. Want als de beurs echt omlaag dreigt te bewegen, switchen we de aandelenbeleggingen van de klanten naar Duitse staatsobligaties. Belangrijk daarbij is echter vooral dat je als belegger niet die aandelenrit omlaag meemaakt. En weer in aandelen stapt als de beurs op een lager punt weer lijkt op te veren."

Goede testresultaten*

Dat klinkt prachtig, maar werkt deze strategie ook echt? Groot: "We hebben het uitvoerig getest en die test laten nakijken door een groot accountantskantoor. Inclusief fees, transactiekosten en beheerskosten zou OXBY-Hoog vanaf 2001 een gemiddeld jaarlijks rendement hebben behaald van 6,5%. Terwijl de Nederlandse AEX-index en de Europese index in dezelfde periode met respectievelijk 6,3% en 1,8% per jaar zijn gedaald. Vooral de Europese index kan als goede vergelijking met OXBY worden gezien. Deze test geldt overigens voor de variant OXBY-Hoog. Er zijn namelijk drie 'OXBY-smaken': Hoog, Midden en Laag. Ook bij de varianten Midden en Laag waren de testresultaten goed. Bij OXBY-Hoog zit de belegger in principe voor 100% in aandelentrackers, met de bijbehorende risico's, tot de beursomstandigheden ons nopen tijdelijk naar Duitse staatsobligaties om te schakelen. Bij Midden zit de belegger als hij start in principe voor 75% in aandelentrackers en voor 25% in trackers op Europese staats- en bedrijfsobligaties. Bij Laag is die verhouding fifty-fifty."

Geld voor langere tijd vast?

Moet je als belegger je vermogen voor langere tijd aan jullie toevertrouwen? Groot: "Nee hoor. Onze klanten zitten nergens aan vast. Geen contracten met looptijden. Sterker nog, onze klanten kunnen op elk moment door middel van een simpele muisklik het geld bij OXBY weer zelf beleggen, naar eigen inzicht. Daarvoor hoeft dan niet eens een nieuwe rekening te worden geopend. Dit is een unieke service. Na zo'n switch vervallen uiteraard de vermogensbeheerkosten en handelt de klant tegen de goedkope onlinebrokertarieven."

En wat zijn de kosten van OXBY? "OXBY rekent een basisvergoeding van 0,9% voor het beheer, plus daarnaast heel lage transactiekosten. En als uw vermogen groeit, vraagt OXBY een prestatiebeloning van 12,5% (verlaagd naar 10%. Red.) van de nettowinst. Dus: geen winst, geen prestatiebeloning voor OXBY."

Ten slotte vertelt Groot nog trots over de heldere website en de duidelijke communicatie van OXBY "We hebben er veel tijd in gestoken om dat ook optimaal te krijgen. En we zijn trots op de duidelijkheid van de teksten op de website, de rapportages, de brochures, en zelfs het contract. Potentiële klanten moeten bovendien eerst een zeer uitvoerige online vragenlijst invullen.

Zo moeten zij antwoord geven op de vraag of ze de komende jaren een deel van hun vermogen willen gaan opnemen, bijvoorbeeld voor de opleiding van de kinderen, een grote aankoop of een aanvulling op de inkomsten. Dat kan er uiteraard toe leiden dat OXBY adviseert: u kunt beter gaan sparen. Wij willen beleggers echt duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze maken. Bovenal willen we uiteraard een mooi rendement bieden."

* Het resultaat op basis van de strategie van OXBY-Hoog, Midden en Laag betreft een nettoresultaat na aftrek van alle kosten. Het betreft hier fictieve, in het verleden behaalde nettoresultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico's met zich mee, zo kunt u een deel van uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. OXBY is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer B.V. en is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000