VEB Onderzoek (oktober 2012) ‘Beheerders gezocht voor een halve ton’

1 oktober 2012

Vermogensbeheer is al lang niet meer voorbehouden aan miljonairs, financieel adviseurs doen de deur ook al open voor wie een bedrag van 50.000 euro wil laten beheren. Wij onderzochten een vijftal vermogensbeheerders die ook open staan voor relatief alle inzet. Alle vijf hebben hun sterke en minder sterke punten.

Vermogensbeheer, dat is een ander die uw geld voor u laat werken. Het kapitaal wordt gespreid over verschillende beleggingscategorieën en -producten, op een zodanige manier dat er aansluiting is bij het profiel van de klant. En mocht de beheerder de economische omstandigheden ineens anders inschatten dan zal hij tot actie overgaan en de portefeuille veranderen.

Er zijn in Nederland honderden vermogensbeheerders. Het gros heeft zijn eigen beleggingsstrategie, presenteert andere kosten en hanteert een andere minimuminleg. De vijf beheerders die wij hier bespreken, hebben gemeen dat zij vanaf relatief kleine bedragen hun diensten aanbieden, met 25.000 euro bent u bij alle vijf welkom, Daarnaast bieden zij scherpe tarieven, hoewel vermogensbeheer bij [zeer] grote bedragen procentueel ook minder kan kosten.

Wij benaderden vijf beheerders die niet bekend staan als extreem duur. Om een beeld van het kostenniveau te krijgen, vroegen wij hen onder meer wat het totale kostenniveau zou zijn per jaar bij een neutrale portefeuille van 50.000 euro waarin tien transacties plaatsvinden van 5.000 euro.

Alle vijf hebben sterke en minder sterke kanten. Alles overziend één beheerder tot de beste uitroepen, is moeilijk. Daarvoor is vermogensbeheer [als het goed is] te persoonlijk.

Vermogensbeheer is niet hetzelfde als fondsbeheer, het beheren van een beleggingsfonds waarin klanten een aandeel kunnen kopen. Dan is sprake van een beleid voor het hele geldbedrag. Vermogensbeheer is [als het goed is] persoonlijker.

OXBY VERMOGENSBEHEERLees meer

Kantoren in Amsterdam
Website www.oxby.nl
U bent welkom vanaf
€ 15.000,-
Er wordt belegd in
Indextrackers, met name State Street en iShares
Kostenstructuur
0,9% per jaar, transactiekosten € 6,50 + 0,1%, 10% winstdeling, geen bewaarloon
Inschatting totale kosten per jaar
bij € 50.000, 10 transacties à € 5.000

€ 690,-

 De beheerder
OXBY is een volledig via internet opererende vermogensbeheerder, opgezet door de meer traditioneel opererende vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder uit Amsterdam, waarvan OXBY onderdeel is.

De methode
Het vermogen wordt belegd in sectorfondsen [trackers] van State Street en iShares, waarin vierhonderd verschillende Europese bedrijven zitten. Daarnaast kan een deel van het vermogen in obligaties worden belegd van Europese bedrijven of overheden. De beheerder maakt gebruik van zowel technische als fundamentele analysemethoden. OXBY volgt een zogeheten 'momentumstrategie' waardoor steeds de sectoren met de beste groeikansen worden gezocht. Bij een technisch 'uitstapsignaal' wordt overgestapt naar Duitse staatsobligaties, De belegger heeft de keus uit drie portefeuilles met een verschillend risicoprofiel; OXBY Hoog, OXBY Midden en OXBY Laag. Het aandeel obligaties varieert hierbij van 0 tot 50 procent. 

De portefeuille staat op een eigen vermogensbeheerrekening, zodat klanten altijd via internet kunnen volgen wat er gebeurt. Leuk is de 'One-click switch': beleggers kunnen het vermogen op ieder moment terughalen en weer zelf beleggen zonder dat zij een nieuwe rekening moeten openen. De kosten voor het vermogensbeheer vervallen dan direct en de klant handelt verder tegen hetzelfde brokertarief. De kosten voor het beheer zijn 0,9 procent, plus een prestatievergoeding van 10 procent van het nettorendement. Daar komen transactiekosten bij in geval van transacties.

De portefeuille van 50.000 euro voor de gemiddelde belegger [profiel: OXBY Midden] wordt momenteel belegd in tien indexfondsen [trackers], allemaal met focus op Europa. Bijna een kwart wordt weggezet in twee trackers van iShares, de rest gaat naar SPOR-fondsen trackers die worden aangeboden door vermogensbeheerder State Street.

Trackrecord
Vanwege het nog maar korte bestaan is er geen werkelijk trackrecord, maar bij simulaties met situaties uit het verleden blijkt dat OXBY vanaf 2001 een positief gemiddeld jaarlijks rendement zou hebben behaald. Maar dergelijke testen zegt niet alles.

Conclusie
OXBY belegt alleen in Europa. Daardoor missen beleggers mogelijk kansen elders in de wereld. OXBY is daarom geen complete vermogensbeheerder, maar levert wel één van de goedkoopste vormen van beheer in Nederland. Alles opgeteld komen de kosten voor een portefeuille van 50.000 euro met tien transacties volgens de opgave van de beheerder uit rond 690 euro per jaar, inclusief btw en de vergoeding binnen de trackers. Een mogelijke prestatievergoeding is hierin niet meegenomen.

 

Plus:
• De klant kan op elk moment het beheer opzeggen en zelf verder gaan
• De beheervergoeding binnen de trackers is laag: ca. 0,25%
• Geen bewaarloon bij de bank

Min:
• Transactiekosten worden in rekening gebracht
• Er wordt uitsluitend belegd in Europa
• 10% prestatievergoeding

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000