OXBY Sentiment Monitor (7 aug 2013) - Sparende huishoudens verliezen een miljard euro per jaar

7 augustus 2013

AMSTERDAM – Een miljoen Nederlandse huishoudens zien hun vermogen gezamenlijk met een miljard euro per jaar minder waard worden, omdat de spaarrente historisch laag is en Nederland met een relatief hoge inflatie kampt.

In Nederland heeft 24 procent van de huishoudens hun vrije vermogen uitsluitend op spaarrekeningen en deposito’s staan. Dit spaargeld bedraagt bij elkaar opgeteld ten minste 80 miljard euro. Vanwege de lage rente die spaarders ontvangen en de stijgende prijzen van de consumptie wordt het gezamenlijke vermogen van deze sparende huishoudens jaarlijks zeker 1,1 miljard euro minder waard.*

Mogelijk zien mensen sparen als veilige optie in deze tijd van recessie.
“Maar het spaargeld van veel particulieren gaat alleen maar achteruit”, zegt Tjade Groot, hoofd OXBY vermogensbeheer. “Terwijl er goede alternatieven zijn waarbij het vermogen wel groeit, met een beperkt risico. Je hoeft geen tonnen te bezitten om gespreid en verstandig te beleggen.”

De cijfers komen uit een onafhankelijk onderzoek dat OXBY heeft laten uitvoeren door marktonderzoekbureau The Choice. The Choice ondervroeg Nederlandse huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal € 15.000,–. Het is de eerste keer dat dit onderzoek werd gedaan.

Vooral de huishoudens met een ‘lager’ inkomen (tot twee keer modaal) worden getroffen door de lage spaarrente en de hoge inflatie. Meer dan huishoudens met een hoger inkomen hebben zij hun vrij besteedbare vermogen geheel op spaarrekeningen (en deposito’s) staan. Huishoudens met een inkomen van twee keer modaal of meer kiezen vaker voor het beleggen van (een deel van) hun vrij besteedbare vermogen. Driekwart van alle huishoudens (76 procent) belegt een deel van hun vrij besteedbare vermogen.

De waardedaling van particulier vermogen door sparen lijkt te groeien. 29% van de huishoudens zegt nu (veel) meer te sparen dan 6 maanden geleden, terwijl 25% aangeeft juist (veel) minder te sparen.

Hoop en vertrouwen Lees meer

In het onderzoek zijn ook sporen te vinden van hoop en vertrouwen.
• Twee derde (64%) van de beleggers vindt dat het beleggingsklimaat voor aandelen de komende 6 maanden (veel) positiever wordt.

Spaarders zijn weliswaar minder positief over de ontwikkeling van de AEX dan beleggers, maar niet uitgesproken negatief.
• Een kwart is van mening dat de maand mei weer een goed moment was om in te stappen.

Hoewel de wereld van het beleggen steeds internationaler wordt:
• 87 procent van de vermogende Nederlanders belegt in Nederland en slechts 24 procent in Noord-Amerika.

Ook heerst er nog veel vertrouwen in het pensioenstelsel.
• Slechts 19% van de ondervraagde huishoudens stelt dat zij beter zelf de pensioenpremie kunnen (laten) beleggen.

* In deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde spaarrente van 1,5% op een spaarrekening en een inflatie van 2,9%. Er zijn in Nederland naar schatting vier miljoen huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van € 15.000,– of meer. In de berekening zijn alleen de huishoudens opgenomen die hun gehele vermogen op spaarrekeningen en -deposito’s hebben staan (24%). De overige 76% spaart ook. De totale waardedaling van spaargeld in Nederland door lage rente en hoge inflatie ligt dus aanmerkelijk hoger dan 1,1 miljard euro.

Over de OXBY Sentiment MonitorLees meer

De OXBY Sentiment Monitor is een online onderzoek dat halfjaarlijks wordt gehouden onder een representatieve groep van Nederlandse huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van € 15.000,– en hoger. Het onderzoek wordt uitgevoerd door The Choice Marktonderzoek & Advies. De eerste meting is afgenomen van 17 tot en met 22 mei. In totaal zijn 266 huishoudens, die een representatieve afspiegeling vormen van de populatie, online ondervraagd.

Over OXBY VermogensbeheerLees meer

OXBY is een vermogensbeheerder in Amsterdam die zich richt op de huishoudens in Nederland met een vrij besteedbaar vermogen vanaf € 15.000,–. OXBY ontstond vanuit de behoefte die ‘kleinere’ beleggers hadden om ook in aanmerking te komen voor vermogensbeheer. OXBY biedt online vermogensbeheer aan vanaf € 15.000,– tegen lage kosten en met een hoog rendement. OXBY belegt actief met trackers. OXBY is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer en is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Over The Choice Marktonderzoek & AdviesLees meer

The Choice is een marktonderzoek- & adviesbureau gevestigd in Amsterdam. Met ervaren onderzoekers voorziet The Choice opdrachtgevers van heldere inzichten in markt, medewerker, klant en concurrent. The Choice is lid van branchevereniging MOA, Center for Information-Based Decision Making & Marketing Research.

Let op:Lees meer

Beleggen in financiële instrumenten is niet hetzelfde als sparen. Met beleggen zijn over het algemeen meer en andersoortige risico’s verbonden die zich niet voordoen bij sparen. De risico's van sparen zijn globaal gesproken beperkt tot het wegzakken van de rentevergoeding en een eventueel faillissement van de bank waar het spaarsaldo wordt aangehouden. In het laatste geval is onder het depositogarantiestelsel een bedrag tot maximaal € 100.000,– per rekeninghouder gegarandeerd.

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. Deze risico’s bestaan er onder meer uit dat de belegging (tijdelijk) minder rendement kan opleveren, zich (tussentijdse) waardedalingen kunnen voordoen, het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan, of dat u (tijdelijk) uw belegging niet kunt verkopen. Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico. Als u belegt met geleend geld kunt u zelfs een restschuld overhouden. De risico’s kunnen per belegging verschillen. Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000