OXBY grijpt in bij dreigende dalingen

Resultaat door het beperken van verlies

Waarom stapt OXBY over van aandelen naar obligaties?Lees meer

OXBY creëert en grijpt kansen door meer of minder in een bepaalde sector te beleggen. Maar OXBY kijkt ook actief naar risico’s. Beurzen gaan niet alleen maar omhoog. Beurzen kunnen ook hard dalen en nemen uw beleggingen dan mee. Wanneer de aandelenbeurs een dalende trend inzet, grijpt OXBY in. OXBY trapt op de rem. Risico’s worden verkleind door het aandelengedeelte af te bouwen. Dat gedeelte wordt dan omgezet in veilige staatsobligaties.

Zo kent OXBY over een langere periode minder grote uitslagen. En minder grote uitslagen is minder risico. OXBY doet daardoor wel eens minder goed mee als de beurzen weer oplopen. Maar gaat ook minder mee omlaag als de beurzen hard dalen. En als je die verliezen niet steeds hoeft goed te maken, hou je op de langere termijn meer over.

En wanneer stapt OXBY over?Lees meer

OXBY gebruikt de koersen van de Europese index om trends te zoeken en te analyseren. Door op de juiste wijze koersen in combinatie met tijd te bekijken, is vast te stellen wanneer een trend van richting verandert. In deze trendveranderingen is OXBY geïnteresseerd. Deze blijken namelijk een goede indicator te zijn voor dreigende dalingen op de beurs.

Veel van deze signalen voorspelden in het verleden grote dalingen. Daarom is het de moeite waard deze signalen te volgen. Maar niet elk signaal is raak. Soms blijkt een daling niet door te zetten en bestaat er de kans dat rendement wordt misgelopen. Maar dat geeft niet zolang grote dalingen maar worden afgeremd. Want zoals u weet: het goedmaken van verlies is veel moeilijker dan het vergroten van winst.

Wanneer gaat OXBY weer terug naar aandelen?Lees meer

Om vast te stellen of OXBY weer terug moet naar aandelen, wordt op dezelfde maar tegengestelde wijze naar trendveranderingen gekeken. Soms duurt het even voordat een trendverandering geheel is afgerond. De beurs staat dan alweer wat hoger op het moment dat OXBY teruggaat naar aandelen. Maar dat kan ook niet anders, want deze koersstijgingen liggen aan de basis van de trendverandering die we zoeken.

(*) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. OXBY belegt in indextrackers, maar volgt niet zomaar een index. OXBY belegt actief in sector-indextrackers. Hierbij wordt telkens extra geld belegd in de best presterende sectoren. Bij een dalende trend op de aandelenbeurzen stapt OXBY over naar een indextracker op staatsobligaties. In het verleden behaalde nettoresultaten (na aftrek van alle kosten). Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico.
OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000