Lage kosten

Omdat OXBY graag concurrerend is en het beste voor haar klanten wil, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.


A.   Vergoeding OXBY
       U betaalt OXBY drie vergoedingen:

  1. Vaste vergoeding
  2. Resultaatsafhankelijke vergoeding
  3. Transactiekosten

B.   Kosten Trackers
       Wij beleggen in trackers. Ook trackers hebben
       kosten. Die kosten zijn al van de koers van
       de trackers afgehaald. Die betaalt u dus
       niet apart.

A. Vergoeding OXBYLees meer

1. Vaste vergoeding

U betaalt iedere 3 maanden een vaste vergoeding. 

De vaste vergoeding betaalt u aan het begin van iedere 3 maanden en is 0.2125% van de waarde van uw geld en beleggingen.

2. Resultaatsafhankelijke vergoeding

Deze vergoeding hangt af van het resultaat van uw geld en uw beleggingen. Er is pas resultaat nadat de andere kosten voor u zijn goedgemaakt.

Ieder jaar kijken wij naar de waarde van uw geld en uw beleggingen. Dit doen wij niet ieder kalenderjaar, maar iedere keer dat een jaar na het begin van onze afspraken voorbij is. Deze waarde vergelijken wij met het geld en de waarde van uw beleggingen 1 jaar daarvoor en 2 jaar daarvoor. Zijn het geld en uw beleggingen meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar daarvoor? We nemen dan de hoogste waarde van deze 2. U betaalt dan 10% over het verschil tussen deze hoogste waarde en de waarde van uw beleggingen op de laatste dag van het jaar. Zijn het geld en uw beleggingen niet meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar daarvoor? Dan betaalt u ons niet.

3. Transactiekosten

Het verkopen en kopen van beleggingen kost geld. Transactiekosten noemen wij dat. OXBY belegt in verschillende trackers via verschillende beurzen met verschillende kosten.

Iedere (ver)koop van een tracker via Euronext Paris kost € 2,75 plus 0,05%.
Iedere (ver)koop van een tracker via Frankfurt Stock Exchange € 5,00 plus 0,10%.

Dit is een vast bedrag per transactie en een percentage over de (ver)koopwaarde van de tracker. OXBY zorgt dat de totale kosten per transactie nooit meer zijn dan 0,5% over de
(ver)koopwaarde. OXBY doet zelf de koop en verkoop van de trackers.

Meer over trackers leest u hier. Alle kosten zijn inclusief BTW.

B. Kosten TrackersLees meer


OXBY belegt in trackers van aandelen en obligaties. Een tracker volgt een financiële index. Een index is een soort graadmeter van bedrijven. Welke bedrijven dat zijn, verschilt per index. Met een tracker is het net alsof u alle aandelen of obligaties die in die index zitten heeft gekocht. Trackers hebben een goede spreiding en lage kosten. OXBY ontwikkelt zelf geen trackers. Dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs van de trackers. De prijs van een tracker noemen wij de koers van de tracker. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen. U ziet deze kosten ook niet. Wij ook niet. Bij de koers van de tracker zijn deze kosten er namelijk al afgehaald. De kosten van de trackers waar OXBY in belegt zijn gemiddeld ongeveer 0.25% per jaar over de koers van de tracker.

Meer informatie vindt u ook in het documentencentrum.

Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM) Lees meer


De vergelijkende kostenmaatstaf (VKM) is een optelsom van de geschatte kosten per jaar voor beheer van uw vermogen. Met behulp van de VKM is het mogelijk om vooraf de kosten tussen diverse aanbieders te vergelijken. De jaarlijkse kosten zijn onder andere afhankelijk van het totale vermogen onder beheer en het aantal transacties.
Om de kosten inzichtelijk te maken hebben wij hier aannames voor gemaakt. De kosten zijn een indicatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Zo zijn de precieze kosten die u uiteindelijk betaalt bijvoorbeeld afhankelijk van het gemaakte rendement. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening verder op onze website.

Vergelijkende Kostenmaatstaf  

Uw beheerd vermogen:
Uw verwachte bruto rendement:
Uw profiel:
 

Onze dienstverlening € 0 0,00%
Financiële instrumenten € 0 0,00%
     
Totale VKM   € 0 0,00%

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000